by zagosweden

The Perfect Swedish Language Pack for SuiteCRM. Den perfekta svenska språkpaketet för SuiteCRM.

Includes a 30 day guarantee
Try it Now
Support Cases Author Status Type
#1663 Hejsan - Hejsan Vi installerade er plugin men den verkar inte översätta till svenska? Är detta endast e dpilth Open Installation