by zagosweden

The Perfect Swedish Language Pack for SuiteCRM. Den perfekta svenska språkpaketet för SuiteCRM.

Includes a 30 day guarantee
Try it Now

Always Up-to-Date

**Update 11/02/2015:

Verified to work with SuiteCRM.5.20-1 Verified to work with laterest SuiteCRM 7.1**

We have seen it before. You install a language pack you found on some other site only to learn that it hasn't been updated since 2004.

Not anymore.

This Language Pack is always kept up-to-date and is tested and work with all SuiteCRM Community versions. It even works with SuiteCRM.

IT JUST WORKS...

And if it doesn't for some odd reason then you get your money back. No questions asked.


Underhålls och Modern

**Update 11/02/2015:

Verified to work with SuiteCRM.5.20-1 Verified to work with laterest SuiteCRM 7.1**

Vi har sett det förut. Du installerar ett språkpaket du hittade på någon annan plats bara för att lära sig att det inte har uppdaterats sedan 2004.

Inte nu längre.

Denna språkpaket är alltid hävdat och är testad och arbetet med alla SuiteCRM gemenskaps versioner. Det fungerar även med SuiteCRM.

Det bara fungerar ...

Och om det inte gör det av någon underlig anledning så får du pengarna tillbaka. Inga frågor.

View Pricing
Backed by our Tried & Tested, 30-Day Money Back Guarantee.